Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-collega Door Malkus (links op de foto).

Door Malkus
In 1989 heeft Door Malkus Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk opgericht. Ze begon zelf met het veldwerk, eerst met alleen maar stagiaires. Door was een pionier, het opkomen voor sekswerkers en de hulpverlening aan hen was in die jaren zeker niet gewoon. Door deed met passie en vanuit de Humanitas gedachte dat iedereen er mag zijn en dat de deur voor iedereen openstaat. Zij kwam op voor de rechten van ‘haar meiden en jongens’ en is dat altijd blijven doen. Door heeft zich altijd vol overgave ingezet voor de positieverbetering van de sekswerkers. Toen Door in 1999 met pensioen ging was Prostitutie Maatschappelijk Werk onder haar leiding uitgegroeid tot een grote afdeling. Bij haar afscheid kreeg ze een zeer verdiende koninklijke onderscheiding voor haar werk met en voor veel kwetsbare Rotterdammers. Toen er een naam moest komen voor het nieuwe informatie- en dienstcentrum voor sekswerkers was de keuze dan ook snel gemaakt: Door2Door.

Haar charmante persoonlijkheid en standvastigheid is een blijvende herinnering voor ons allen.

Stichting Humanitas Rotterdam wenst in het bijzonder dochter Nicole Van Namen (manager van Handen van Humanitas) en haar familie heel veel sterkte toe met het verlies.