Dinsdag 16 mei organiseren we een educatief Sekstival ter gelegenheid van de lancering van het ‘Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel’ van Stichting Humanitas. Klik hier voor de uitnodiging (pdf) en voor het programma klik hier (pdf). Bekijk onder dit bericht het filmpje van Ellie Lust, onze talkshowhost.

De afdeling Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) biedt al sinds 1989 hulpverlening voor sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Het aanbod bestaat uit individuele hulpverlening, zorgcoördinatie, groepswerk en een uitstaptraject voor sekswerkers die uit het vak willen stappen. PMW wil bijdragen aan de emancipatie en positieverbetering van sekswerkers; zowel op het niveau van de individuele cliënt, als op het niveau van belangenbehartiging voor sekswerkers als groep.

In de loop van de jaren is wat PMW doet echter steeds breder geworden. Zo wordt er tevens ondersteuning en opvang geboden voor mensen die slachtoffer van mensenhandel zijn geworden in andere sectoren dan de seksindustrie. Ook geven zij voorlichting en training aan jongeren en professionals over loverboyproblematiek, het bespreekbaar maken van seksualiteit, seksuele weerbaarheid en over het signaleren en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De naam PMW dekt dan ook de lading niet meer volledig. Daarom valt PMW sinds begin dit jaar onder het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel van Stichting Humanitas.

Daar vallen dan naast het PMW bijvoorbeeld ook de opvangvoorzieningen De Lucia, De Tosca en De Xarah voor slachtoffers van mensenhandel onder, het informatiecentrum voor en door sekswerkers Door2Door en het voorlichtings- en trainingsaanbod. We vieren de lancering van het centrum door voor sociale professionals en overige geïnteresseerden een event te organiseren over seksualiteit en seksuele diversiteit. Met elkaar open praten over seksualiteit vormt de grondslag om uiteindelijk gezonde seksualiteit en intimiteit te stimuleren en seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen.