Op donderdag 22 en op donderdag 29 februari is de huisarts afwezig. Om die reden zal het spreekuur die twee dagen niet doorgaan.