(For English see below)

Op zoek naar nieuwe foto’s om je advertenties een nieuwe look te geven? Zou je graag specifieker een bepaald type klant aan willen trekken?.

Op zaterdagmiddag 15 februari biedt Door2Door gratis fotoshoots aan. De fotograaf Omar heeft ruim 18 jaar ervaring als fotograaf en studeerde professionele fotografie van 2010 tot 2013. Hij nam deel aan verschillende exposities in zijn geboorteland Egypte. Omar: “Voor mij is een portret meer dan gewoon een foto: het is een manier om iemand echt te zien en met iemand te connecten. Wat iemands gender, seksuele orientatie, cultuur of achtergrond ook is, ik vind het geweldig om de magie en schoonheid in ieder unieke individu te vangen met forografie. Ik kijk ernaar uit om op deze manier mijn kleine bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de sekswerk community.” Op 15 februari is Door2Door’s Karin ook aanwezig om je te coachen en adviseren tijdens de fotoshoot wanneer je wilt. Door haar jarenlange ervaring als sekswerker kan Karin tips met je delen over hoe jezelf bewust ‘in de markt’ te zetten om jouw ideale klant naar je aan te trekken.

Een aantal dagen na afloop van de shoot, kun je jouw foto’s bij D2D op komen halen. Noch de fotograaf, noch D2D zal de foto’s daarna bewaren: ze zijn helemaal van jou!

Er zijn beperkt plekken voor shoots beschikbaar, dus reserveer jouw plek zo snel mogelijk bij D2D! Je kunt binnenlopen tijdens onze vaste openingstijden op maandag van 10:00 tot 13:00, dinsdag van 14:00 tot 17:00 en donderdag van 18:00 tot 21:00.

De fotoshoot is kosteloos, maar om ervoor te zorgen dat er alleen mensen inschrijven die serieus interesse hebben, vragen we je om een borg van €20,- wanneer je je in komt schrijven bij D2D. Op jouw fotoshoot-tijdstip krijg je je borg dan weer terug. Wanneer je om watvoor reden dan ook niet komt naar de door jouw gereserveerde tijd, krijg je de borg niet terug. Dank voor je begrip.

15 februari, de dag na valentijsdag, werd een aantal jaar geleden door Proud uitgeroepen tot de Dag van de Betaalde Liefde, om op een positieve manier aandacht te vragen voor en waardering te hebben voor sekswerkers. Bij D2D ondersteunen we zo’n dag natuurlijk van harte! We hopen je die dag blij te kunnen maken met een mooie shoot.

Looking for new pictures to refresh your ads? Wanting to market your services more specifically to a certain type of customer?
On Saturday afternoon 15th of February 2020 we are able to offer free PHOTOSHOOTS for sex workers (/paydaters/erotic performers/escorts/…). Photographer Omar has more than 18 years of experience, studying professional photography (photography, lighting, photoshop) from 2010 till 2013. Over time he participated in several local galleries in his home country Egypt. Omar: “I believe that a portrait is much more than just photography: it is a way of seeing someone and connecting with someone. Whatever gender, sexual orientation, culture or background they may have: I love capturing the magic and beauty in every unique individual. I look forward to through this way make my own small contribution to the sex workers community.” On 15th of February Door2Door’s Karin will also be able to coach and advise you during the photoshoot, when you want. Through her years of experience as a sex worker, Karin can share tips&tricks on how to brand yourself such to attract your ideal type of customer.

A few days after the shoot, you can collect the pictures at D2D. Neither the photographer nor D2D will save the pictures after this moment: they will be all yours!

Limited spaces for photoshoots available, so book your slot asap at D2D! The photoshoot is free, but to make sure that only people enrol who are really interested we do ask a deposit of €20,- when you come and book your slot. At your shoot 15/02 you get your deposit back. If for whatever reason you can not make it to the time we have reserved for you, you do not get the deposit back. Thank you for your understanding.